Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu ADÜ TEKNOKENT PCM Eğitimi
 
Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından Adnan Menderes Üniversitesi TEKNOKENT A.Ş’nin talebi üzerine,  Adnan Menderes Üniversitesi’nde görev yapmakta Akademik ve yardımcı personel, Lisans ve  lisansüstü eğitim gören öğrenciler, ADÜ Teknokent Yönetim A.Ş.’de  görevli ve iştirakçilerden oluşan 25 kişilik bir gruba Avrupa Birliği, Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları,  Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı konularında iki günlük uygulamalı bir eğitim gerçekleştirildi.
20-21 Aralık 2017 tarihlerinde Adnan Menderes Üniversitesi kampüsünde bulunan TEKNOKENT A.Ş toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim programının açılışı Rektör sayın Cavit Bircan tarafından gerçekleştirildi. Bircan konuşmasında gerçekleştirilecek olan 2 günlük uygulamalı eğitimin, üniversitemizin TÜBİTAK tarafından yayınlanan üniversitelerin girişimcilik yönünden sıralamasında etken olan “Girişimcilik ve Yenilikçilik Üniversite Endeksi’nde yer alarak, katma değeri yüksek bir üniversite olmaya katkı sağlamasını umduklarını belirtti.
2 gün boyunca çeşitli fon kaynaklarına yönelik proje yazma teknikleri ve grup çalışmalarıyla devam eden eğitimde,  AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Reyhan TÜRKMEN Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri, Avrupa Birliği Mali Yardımları, diğer ulusal ve uluslararası fon kaynakları, Proje geliştirmede Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı konularını ele alırken, Meliha DOĞAN, Horizon 2020, Merkezi Projeler, Erasmus + Bilgi Ortaklıkları, Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Programı,  Emre Köksal KÜÇÜK, Proje Nedir? Proje Fikri geliştirmede Analizler, Sorun Analizi, Paydaş Analizi, Hedef Analizi ve Strateji Analizi konularında katılımcılara bilgiler verdi.
Eğitim Programı değerlendirme anketleri ve sertifika töreni ile sona erdi