“Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi (DIGIFARMER)” Projesi Öğrenme/Öğretme/Eğitim Faaliyeti Yunanistan’ın Trikala şehrinde Gerçekleştirildi
Valiliğimizce proje ortağı olduğumuz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmekte olan "Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi" projesinin Öğrenme/Öğretme/Eğitim Faaliyeti 26-28 Kasım 2019 tarihlerinde Yunanistan’ın Trikala şehrinde gerçekleştirildi.
Kırsalda çiftçilerin/üreticilerin dijital becerilerini geliştirerek daha aktif olmalarını ve böylece sosyal ve iş yaşamlarında verimlilik ve üretkenliklerini arttırmanın amaçlandığı projenin AKETH (Yunanistan) ev sahipliğinde yapılan Öğrenme/Öğretme/Eğitim Faaliyetinde proje ortağı 9 kurum/kuruluştan toplam 23 katılımcı yer aldı.
Üç gün süren eğitim faaliyetinde proje ortağı kurum/kuruluşların ortak çalışmasıyla hazırlanan eğitim modülü ve eğitim materyalleri içerikleri katılımcılarla birlikte değerlendirildi, öğrenim kazanımları açısından uygulamalı çalışmalar yapıldı. Geleneksel öğrenmeden uzaktan öğrenmeye kadar geçmişten günümüze değişen çeşitli öğrenme/eğitim yöntemleri, LMS (Learning Management System)- Öğrenme yönetim sistemi, öğrenme platformu, The European Qualifications Framework (EQF)- Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve ECVET anlatıldı. Platformun kullanılması, çeşitli online kaynaklarla video içeriği oluşturulması ve kayıt yapılmasının örneklerle anlatıldığı kurs eğitimin değerlendirilmesi ve sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.
ERASMUS+ Programı Ana Eylem 2- 2018 Yılı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı- Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projenin proje ortakları Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Proje Koordinatörü), Aydın Valiliği (AB ve Dış İlişkiler Bürosu), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Eğitim Fakültesi), Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Karpuzlu Ziraat Odası, Developmental Center of Thessaly (Yunanistan), Euroform RFS (İtalya), Inercia Digital SL (İspanya) ve Institut Pro Trénink Pohostinnosti (Çek Cumhuriyeti)'dir.