Aşağıda yer alan bilgilerTürkiye Ulusal Ajansıinternet sitesi aracılığıyla derlenmiştir.
Erasmus+ Programı kapsamında sunulabilecek 2 tür proje bulunmaktadır:

1.Ülke Merkezli Projeler (Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı'na yapılır)

2.Merkezi Projeler (Başvurular Brüksel'de bulunan Avrupa Komisyonu'na bağlı Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı'na yapılır)
Ülke Merkezli Projeler


1.KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

1.Okul Eğitimi

2.Mesleki Eğitim

3.Yükseköğretim

4.Yetişkin Eğitimi

5.Gençlik Değişimleri

6.Avrupa Gönüllü Hizmeti

7.Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

2.KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği

1.Stratejik Ortaklıklar

1.Okul Eğitimi

2.Mesleki Eğitim

3.Yükseköğretim

4.Yetişkin Eğitimi

5.Gençlik

1.KA3 Politika Reformlarına Destek

1.Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar

Merkezi Projeler

1.KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

1.Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları (TR,EN)

2.Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi (TR,EN)

3.Yüksek Lisans Öğrencileri için Kredi Garantisi (TR, EN)

2.KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişim için İşbirliği

1.Bilgi Ortaklıkları (TR,EN)

2.Sektörel Beceri Ortaklıkları (TR,EN)

3.Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN)

4.Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (TR, EN)

3.KA3 Politika Reformlarına Destek

Ana Eylem 3 eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında politika reformunu destekleyen çok sayıda diğer eylemi kapsamaktadır. Bu eylemler Yürütme Ajansı tarafından yönetilen belirli teklif çağrıları aracılığıyla veya doğrudan Komisyon tarafından uygulanmaktadır. KA3 kapsamında uygulanan merkezi projeler aşağıdaki gibidir:

1.Sivil Toplum İşbirliği (EN)

2.Geleceğe Yönelik Girişimler (EN)

KA3 Politika Reformlarına Destek Başlığı İle İlişkilendirilen Diğer Faaliyetler:

1.Erasmus Üniversite Beyannamesi Başvurusu (2014-2020) (EN)

2.Naric Çağrısı (EN)

4.Jean Monnet (TR,EN)

5.Spor Destekleri

1.İşbirliği Ortaklıkları (TR,EN)

2.Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri (TR,EN)

2014 - 2020 Yıllarını kapsayan Erasmus+ programında hem Ülke Merkezli hem Merkezi Projeler bulunmaktadır.

2014-2020 Erasmus+ Döneminde MERKEZİ PROJELER için ayrılan pay, önceki program dönemlerine göre daha fazladır. Bu sebeple, proje yapmak isteyen kurum/kuruluşlarımızın, Ülke Merkezli Projelerle birlikte Merkezi Projeler alanına da odaklanmaları önemle tavsiye edilmektedir.