MENTOR projesinin ortakları Öğrenme/Öğretme/Eğitim Faaliyeti için İngiltere Loughborough’da biraraya geldi.
 
“Eğitimden İş Hayatına Geçişte, Başarı için Kariyer Rehberliği (Career-Mentoring for Transition Success from Education to Work Life)” projesinin eğitim/öğretme/öğrenme faaliyeti 5-7 Kasım 2019 tarihlerinde İngiltere’nin Leicester/Loughborough kentinde gerçekleşti. 
Proje, dezavantajlı yetişkinlerin, öğrencilerin (işsiz, düşük vasıflı, iş alanını değiştirmek isteyen vb.) ekonomiye dahil edilmesini ve istihdam edilebilirliğini teşvik etmek için yenilikçi, kariyer odaklı bir mentörlük metodolojisi geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
Apricot Training Management adlı kuruluşun ev sahipliğini yaptığı eğitim faaliyetinde proje ortaklarının hazırladığı fikri çıktılar anlatıldı, hazırlanan rehber değerlendirildi. Öz-farkındalık aracı, pilot eğitimlerin nasıl uygulanacağı ve değerlendirileceği konularının teorik ve uygulamalı olarak işlendiği eğitim, katılımcıların “Kariyer merkezli Mentorluk” yaklaşımının kavramsal çerçevesi, bilgileri mentorlara aktarma ve mentorluk süreçlerini denetleme becerilerini geliştirmelerine destek oldu. Eğiticilerin eğitimi, proje sonuçlarının sürdürülebilirliğini ve kariyer danışmanlığı faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayacak; eğiticiler, mentorların eğitimine devam etmek ve mentorluk süreçlerini denetlemek için yeterli beceri ve becerilere sahip olacak, dezavantajlı yetişkinlerin rehberlik ihtiyaçlarını anlayabilecek, sosyal ilişkilerini ve duygusal refahlarını geliştirebilecek, öğretim ve konuşma yoluyla yumuşak becerilerini geliştirebilecek ve rol model olarak hizmet ederek pozitif kimlik geliştirmeyi teşvik edebilecektir.